33 yıl önce istifa etmişti: Memuriyetten men için savunması istendi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde başkontrolör olarak çalışan ve görevinden 1991 yılında istifa eden Ali Rıza Avcan’ın istifa ettikten 33 yıl sonra memurluktan men soruşturmasında “eksik soruşturma” gerekçesiyle savunma vermesi istendi. Avcan’ın memuriyetten iki kez men edildiğini öğrenildi.

Evrensel’den Ramis Sağlam’ın haberine göre İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, 04.06.1992 tarihinde Avcan’a verilen “memuriyetten men” cezasındaki, “birtakım eksiklikleri” gidermek için harekete geçti. Yüksek Disiplin Kurulunun yazısı 14 Haziran 2024 tarihinde tebliğ edilerek, Avcan’dan savunma istendi.

Memuriyetten 14 Haziran 1991’de istifa ettiğini belirten Avcan, “Belirtilen tarihten önce işlediğim iddia edilen birtakım disiplin suçları ile ilgili olarak benden savunma istenmesini kabul etmem hukuki olarak olanaklı değildir. Savunmasız ceza verildiği ve cezanın tebliğ edilmediği için açtığım davayı kazandım. Ardından Danıştay İkinci Dairesi de lehime karar verdi. Ancak süreç aynı anlayışla devam ettirildi. Aleyhimde alınması muhtemel bir karar üzerine adli makamlara vereceğim dilekçelerin özünü, açacağım maddi ve manevi tazminat davalarının somut dayanağını ve kamuoyuna yapacağım açıklamaların esasını oluşturacaktır” dedi.

GİZLİ SORUŞTURMANIN BELGESİ

Avcan, hakkında 1992 yılından itibaren yürütülen “gizli” soruşturmadan kararın gerekçesini oluşturan nedenleri ilk kez resmi yazıyla tebliğ edilmiş oldu. Devlet memurluğundan çıkarılmasını sağlayabilmek için iki ayrı kısma bölünen soruşturmada yakın tarihlerde ayrı ayrı disiplin soruşturması yapılması suretiyle “tekerrür” koşulunun oluşması sağlandı.

Hukuki sürecin son bulduğunu söyleyen Avcan, “Ankara 3. İdare Mahkemesinin 24 Nisan 2024 tarihli kararıyla, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 04 Haziran 1992 tarih, 4 sayılı kararı iptal edilmiş oldu. Bu kararın ve tüm sonuçları, söz konusu mahkeme kararından sonra ortadan kaldırıldı” ifadesini kullandı.

Savunma istenmesine gerekçe gösterilen “eksikliklerin giderilmesi” gibi bir hükmün yer olmadığını sözlerine ekleyen Avcan, “32 yıl geçtikten sonra yeni bir Yüksek Disiplin Kurulu kararı alınarak yola devam edilmesi hukuken mümkün değildir. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin suçlarındaki zaman aşımını düzenleyen 127. maddesinin (b) fıkrasına göre; memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğradı” bilgisini paylaştı.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir